faq | Voidaan lähettää uudelleen kiertoon -mahdollisuutta koskevat ehdot

Voidaan lähettää uudelleen kiertoon -mahdollisuutta koskevat ehdot

Zalando tarjoaa "Voidaan lähettää uudelleen kiertoon" -mahdollisuuden täysin käyttämättömille ja käytetyille aikaisemmin omistetuille vaatteille, jotka ovat uutta vastaavassa kunnossa ("pre-owned-muoti"). Kaikkien pre-owned-muodin mukaisten vaatteiden on täytettävä Zalandon Tuotteen kelpoisuus -ehdot.

1. Soveltamisala ja suhde muihin yleisiin sopimusehtoihin

1.1. "Voidaan lähettää uudelleen kiertoon" on mahdollisuus, jonka tarjoaa Zalando SE, Valeska-Gert-Straße 5, 10243 Berlin, Saksa; lisätietoja on nähtävissä kohdassa.

1.2. Nämä ehdot koskevat ainoastaan Voidaan lähettää uudelleen kiertoon -mahdollisuutta, ts. Zalandon toimesta tapahtuvaa pre-owned-muodin mukaisten vaatteiden hankintaa. Zalandon tuotteiden ja sen kumppaneiden tuotteiden sekä muiden palveluidemme kauppaan sovelletaan yleisiä sopimusehtoja, jotka pätevät tilauksiin, jotka tehdään sivustolta www.zalando.fi.

2. Sopimuksen solmiminen käytettäessä Voidaan lähettää uudelleen kiertoon -mahdollisuutta

2.1. Jos käyttäjä haluaa hyödyntää Voidaan lähettää uudelleen kiertoon -mahdollisuutta, sopimus perustuu seuraaville ehdoille:

2.2. Hän voi tarjota Zalandolle pre-owned-muodin mukaisia vaatteita. Tällöin hänen on noudatettava verkkosivustollamme esitettyjä ohjeita ja annettava vaadittavat tiedot. Mikäli pre-owned-muodin mukaisia vaatteita ei ole ostettu Zalandolta, voimme pyytää häntä lataamaan palvelimelle kuvan niistä ja ilmoittamaan merkin ja tuoteluokan (esim. mekko, paitapusero). Kaikkien pre-owned-muodin mukaisten vaatteiden, joita hän tarjoaa, on täytettävä Tuotteen kelpoisuus -ehdot.

2.3. Pre-owned-muodin mukaisten vaatteiden lisäämisen jälkeen käyttäjä näkee hinnan, jonka Zalando on valmis maksamaan sillä edellytyksellä, että vaatteet täyttävät Tuotteen kelpoisuus -ehdot. Jos hän hyväksyy hinnan ja nämä Voidaan lähettää uudelleen kiertoon -mahdollisuutta koskevat ehdot, hän voi lähettää sitovan myyntitarjouksensa napsauttamalla painiketta.

2.4. Zalando käyttää hänen lähettämiään kuvia suorittaakseen alustavan silmämääräisen tarkastuksen.

2.5. Jos tuoteluokka poikkeaa määrityksestä, Zalando lähettää hänelle muokatun hintatarjouksen. Pre-owned-muodin mukaisten vaatteiden lähettäminen mukautetulla hinnalla katsotaan muutetun hintatarjouksen hyväksymiseksi. Jos käyttäjä torjuu muokatun hinnan kahden (2) viikon kuluessa tai ei reagoi millään tavalla kahden (2) viikon sisällä, sitovaa sopimusta ei synny ja ostoprosessi päättyy. Jos tiedot pre-owned-muodin mukaisesta vaatteesta ovat epätarkat tai jos vaate ei täytä Tuotteen kelpoisuus -ehtoja, Zalando hylkää oston ja ilmoittaa siitä käyttäjälle sekä sähköpostitse että tämän asiakastilin kautta vaatteen yleisnäkymässä. Tässä tapauksessa ostosopimusta ei synny.

2.6. Zalando toimittaa käyttäjälle maksutta lähetyslipukkeen niiden pre-owned-muodin mukaisten vaatteiden lähettämistä varten, jotka Zalando on hyväksynyt myyntiin.

2.7. Zalando tarkastaa vaatteiden kunnon ja näiden Voidaan lähettää uudelleen kiertoon -mahdollisuutta koskevien ehtojen (mukaan lukien Tuotteen kelpoisuus -ehtojen) mukaisuuden 14 päivän kuluessa pre-owned-muodin mukaisten vaatteiden vastaanottamisesta. Jos tuotteiden kunto vastaa mainittuja ehtoja, Zalando lähettää käyttäjälle ostovahvistuksen sähköpostitse ja hyväksyy siten tarjouksen (jolloin hänen ja Zalandon välille syntyy sitova sopimus).

2.8. Jos vaatteiden kunto ei vastaa näissä Voidaan lähettää uudelleen kiertoon -mahdollisuutta koskevissa ehdoissa (mukaan lukien Tuotteen kelpoisuus -ehdoissa) mainittuja vaatimuksia, Zalando lähettää käyttäjälle myyntitarjouksen hylkäämisilmoituksen sähköpostitse. Tässä tapauksessa mitään ostosopimusta ei synny. Käyttäjän valinnan mukaan pre-owned-muodin mukaiset vaatteet palautetaan hänelle maksutta tai lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen. Jos hän ei vastaa muistutusviestiin seitsemän (7) päivän kuluessa ilmoituksen lähettämisestä, vaatteet lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen.

2.9. Käyttäjä voi saada ostohinnan lahjakortin muodossa tai luopua tästä oikeudesta saadakseen hyvään tarkoitukseen annettavan vastikkeen. Tämä valinta on tehtävä Voidaan lähettää uudelleen kiertoon -mahdollisuuden prosessin aikana eikä sitä voi muuttaa jälkeenpäin.

2.9.1. Jos käyttäjä valitsee digitaalisen lahjakortin, Zalando toimittaa lahjakortin sähköpostitse ja käyttäjän asiakastilille. Zalando pidättää oikeuden muuttaa tätä tarjoamistapaa tulevaisuudessa, mutta tiedottaa siitä etukäteen. Lahjakortti voidaan lunastaa osoitteessa www.zalando.fi, ja se on siirrettävissä toiselle henkilölle ja voimassa ajallisesti rajoittamattoman ajan. Lisäehdot ovat nähtävissä kohdassa Maakohtaiset lahjakorttiehdot. Ostohinta katsotaan maksetuksi heti kun lahjakortti on toimitettu.

2.9.2. Jos käyttäjä haluaa luopua oikeudestaan saada vastike, Zalando lahjoittaa kaikkien vahvistettujen vaatteiden koko ostohinnan hyväntekeväisyysjärjestölle, joka on ilmoitettu ostoprosessin aikana. Tässä tapauksessa käyttäjällä ei ole oikeutta saada lahjakorttia.

2.9.3. Tuotteita, jotka on toimitettu vastoin yllä kuvattua prosessia (kuten pyytämättä myyntiin lähetettyjä vaatteita) ei voida käsitellä eikä palauttaa. Jos käyttäjä siis haluaa myydä ylimääräisiä vaatteita Zalandolle alustavan silmämääräisen tarkastuksen (kappale 2.4) jälkeen, hänen tulee käyttää uudestaan Voidaan lähettää uudelleen kiertoon -mahdollisuutta: Ylimääräisiä vaatteita ei pidä sisällyttää Kiertoboksiin, joka on jo tarkastettu silmämääräisesti.

3. Käyttäjän velvollisuudet

3.1. Käyttäjä on velvollinen antamaan kaikki tiedot, jotka koskevat myytäviä pre-owned-muodin mukaisia vaatteita, täydellisinä ja totuudenmukaisina.

3.2. Ainoastaan totuudenmukaisen kuvamateriaalin, jossa näkyvät pre-owned-muodin mukaisten vaatteiden olennaiset ominaisuudet (mukaan lukien mahdolliset virheet), lisääminen on sallittu. Samankaltaisten vaatteiden kuvien tai internetistä otettujen kuvien lisääminen on kiellettyä.

3.3. Kuvat saattavat olla suojattuja tekijänoikeuksilla tai muilla oikeuksilla. Tästä johtuen käyttäjän sallitaan ladata palvelimelle ainoastaan sellaisia kuvia, joihin hänellä on kaikki oikeudet, tai sellaisia kuvia, joiden käyttöön oikeuksien haltija(t) on antanut luvan. Hän ei saa ladata palvelimelle kuvia, joista voidaan tunnistaa joku henkilö.

3.4. Ainoastaan sellaisten vaatteiden tarjoaminen, jotka käyttäjä omistaa kokonaan tai joiden myymiseen hänellä on omistajan lupa, on sallittu.

3.5. Myyntiin on sallittua tarjota vain sellaisia vaatteita, jotka ovat etiketissä mainitun valmistajan alkuperäisiä tuotteita. Tuoteväärennösten tarjoaminen on kielletty. Jos käyttäjä ei voi tarkistaa tai todentaa tätä (esim. jos hän on ostanut vaatteet käytettyinä), hänen ei pidä tarjota tällaisia vaatteita myyntiin.

3.6. Käyttäjä ei saa

3.6.1. loukata ulkopuolisten tahojen oikeuksia (esim. teollisoikeuksia, tekijänoikeuksia, henkilökohtaisia oikeuksia)

3.6.2. suorittaa laittomia, harhaanjohtavia, pahanaikeisia, syrjiviä, pornografisia, seksistisiä, uhkaavia, loukkaavia, panettelevia, hävyttömiä, eettisesti loukkaavia, väkivaltaa ihannoivia, kiusaavia, alaikäisille sopimattomia, rasistisia, moraalittomia, vihamielisiä, muukalaisvihaa osoittavia tai muutoin halveksittavia tai moitittavia toimia

3.6.3. levittää viruksia, matoja, troijalaisia tai muita haittaohjelmia, jotka voivat vaarantaa tai haitata Voidaan lähettää uudelleen kiertoon -toimintomme toimintaa.

3.7. Jos näitä Voidaan lähettää uudelleen kiertoon -mahdollisuutta koskevia sopimusehtoja tai soveltuvia lakeja rikotaan, Zalando voi oman harkintansa mukaan rajata pois (väliaikaisesti tai pysyvästi ja osittain tai kokonaan) käyttäjiä milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja poistaa vastaavan sisällön.

4. Käyttöoikeudet

4.1. Jos käyttäjä lataa palvelimelle sisältöä, joka on tekijänoikeuksien alaista (esim. lataamalla palvelimelle valokuvia tai kuvauksia), hän myöntää Zalandolle rajattoman oikeuden käyttää tätä sisältöä maksutta ja ilman muita (kuten aikaa tai paikkaa koskevia) rajoituksia Voidaan lähettää uudelleen kiertoon -prosessin toteuttamiseksi (mukaan lukien sisällön lataaminen Zalandon verkkosivuille markkinointia ja myyntiä varten). Myönnetyt oikeudet sisältävät ennen kaikkea oikeuden kopioida, muunnella, luovuttaa edelleen, saattaa yleisön saataville, muokata sekä välittää ja jakaa sisältöä. Zalandolla on oikeus myöntää alilisenssejä näistä oikeuksista samassa laajuudessa Zalandon kumppaniyrityksille tai ulkopuolisille tahoille.

4.2. Käyttäjä vakuuttaa olevansa yllä mainittujen oikeuksien haltija ja olevansa oikeutettu myöntämään oikeudet edellä kuvatulla tavalla. Erityisesti korostettakoon, että Zalandolla ei ole velvollisuutta tarkistaa käyttäjän valtuuksia oikeuksien myöntämiseen. Jos yllä mainittuja oikeuksien myöntämistä koskevia velvollisuuksia rikotaan, käyttäjä sitoutuu korvaamaan Zalandolle kolmansien osapuolten perustelluista vaatimuksista aiheutuvat vahingot.

4.3. Lisäksi Zalando pidättää oikeuden ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin puolustaakseen itseään tällaisia vaateita vastaan sekä vaatiakseen käyttäjää hyvittämään kaikki tässä yhteydessä syntyneet vahingot, kohtuulliset kulut ja muut vaatimukset.

5. Korvausvelvollisuus

5.1. Jos kyseessä on lievä huolimattomuus, Zalando on ainoastaan korvausvelvollinen olennaisten sopimusvelvoitteidensa rikkomisesta, henkeen, kehoon tai terveyteen kohdistuneesta vahingosta tai tuotevastuulain perusteella. Olennaisia sopimusvelvoitteita ovat ne, joiden täyttyminen on välttämätöntä sopimuksen tavoitteen saavuttamiseksi. Mikäli olennaisia sopimusvelvoitteita rikotaan, Zalandon korvausvelvollisuus rajoittuu ennakoitavissa olevaan sopimukselle tyypilliseen vahinkoon, sillä edellytyksellä, että se ei ole pelkkä taloudellinen menetys ja että se ei kohdistu henkeen, kehoon tai terveyteen.

5.2. Tämä vastuunrajoitus koskee myös Zalandon työntekijöiden, edustajien ja avustajien henkilökohtaista vastuuta. Lisäksi lakisääteiset korvausvelvollisuudet soveltuvat.

6. Tietoja kuluttajille

6.1. Verkkosivustolla zalando.fi tehdyt sopimukset solmitaan suomen kielellä.

6.2. Emme tallenna sopimuksen sisältöä järjestelmiimme; käyttäjä voi tarkastella sopimuksen nykyisin voimassa olevaa versiota transaktion aikana. Nämä Voidaan lähettää uudelleen kiertoon -mahdollisuutta koskevat ehdot ovat nähtävissä verkkosivustolla www.zalando.fi. Lisäksi käyttäjä voi tulostaa tai tallentaa tämän asiakirjan käyttämällä verkkopalveluohjelmasi tavanomaista toimintoa (=selain: yleensä "Tiedosto" -> "Tallenna nimellä"). Jos asiakirja halutaan PDF-tiedostona, siihen tarvitaan ilmainen Adobe Reader -ohjelmisto (sivustolta www.adobe.com/fi) tai vastaava ohjelma, joka tukee PDF-tiedostojen avaamiseen tarvittavaa PDF-muotoa.

6.3. Käyttäjä voi myös arkistoida helposti nämä Voidaan lähettää uudelleen kiertoon -mahdollisuutta koskevat ehdot sekä transaktiotaan koskevat tiedot lataamalla nämä Voidaan lähettää uudelleen kiertoon -mahdollisuutta koskevat ehdot ja tallentamalla Voidaan lähettää uudelleen kiertoon -valintaprosessin viimeisellä sivulla olevat yhteenvetotiedot käyttämällä selaimensa toimintoja.

6.4. Käyttäjä saa myös transaktion vahvistavan sähköpostiviestin, joka sisältää transaktiota koskevat tiedot, jotka ovat helposti tulostettavissa tai tallennettavissa sähköpostiohjelmalla.

6.5. Euroopan komissio tarjoaa käyttöön verkkopohjaisen riidanratkaisualustan (OS), joka löytyy Euroopan komission alustalle johtavan linkin kautta. Meillä ei ole velvollisuutta eikä halua osallistua riidanratkaisumenettelyihin kuluttajakiistoja ratkaisevien entiteettien kautta.

7. Loppuhuomautukset

7.1. Zalando pidättää oikeuden muuttaa näitä Voidaan lähettää uudelleen kiertoon -mahdollisuutta koskevia sopimusehtoja milloin tahansa, ellei se johda koko sopimusrakenteen muuttumiseen.

7.2. Zalandolla on lisäksi oikeus muokata tai täydentää näitä Voidaan lähettää uudelleen kiertoon -mahdollisuutta koskevia sopimusehtoja, jos se on välttämätöntä sopimussuhteen toteuttamiseen liittyvien vaikeuksien poistamiseksi tai johtuen säädöspuutteista. Muutetuista Voidaan lähettää uudelleen kiertoon -mahdollisuutta koskevista ehdoista ilmoitetaan käyttäjille vähintään neljä viikkoa ennen niiden voimaan astumista.

7.3. Muutosten katsotaan tulleen hyväksytyiksi, ellei käyttäjä vastusta niitä neljän viikon kuluessa muutosta koskevan ilmoituksen saamisesta. Zalando tiedottaa vastustamisen mahdollisuudesta sekä neljän viikon jakson tärkeydestä myös muutosta koskevassa ilmoituksessaan. Muutosten katsotaan tulleen torjutuiksi, jos käyttäjä käyttää vastustamisoikeuttaan. Tällaisessa tapauksessa Voidaan lähettää uudelleen kiertoon -mahdollisuutta koskevat ehdot sekä oikeus päättää sopimussuhde säilyvät ennallaan.

7.4. Näihin Voidaan lähettää uudelleen kiertoon -mahdollisuutta koskeviin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, poissulkien Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimus kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista (CISG). Toimivaltainen oikeuspaikka kuluttajan osalta on kuluttajan asuinpaikka.

7.5. Jos näiden Voidaan lähettää uudelleen kiertoon -mahdollisuutta koskevien sopimusehtojen yksittäiset ehdot ovat tai jos niistä tulee osittain tai kokonaan tehottomia tai muutoin pätemättömiä, se ei vaikuta jäljellä olevien ehtojen tehoon ja pätevyyteen. Tehottomat tai pätemättömät ehdot korvataan soveltuvan lainsäädännön mukaisilla ehdoilla. Jos vastaavaa lainsäädäntöön perustuvaa ehtoa ei ole tai jos kyseisen lainsäädännön mukaisen ehdon soveltaminen johtaisi kestämättömään lopputulokseen, osapuolet voivat neuvotella tehokkaasta ja pätevästä korvaavasta ehdosta, joka tulee mahdollisimman lähelle aiottua tarkoitusta.


Etkö löydä vastausta kysymykseesi?
Ota meihin yhteyttä
CHAT

Chatbottimme on täällä apunasi.

Soita meille

Asiakaspalvelijamme auttavat sinua mieluusti.

Haluaisitko 10% alennuksen? *

Tilaa uutiskirjeemme

Vastaanota uutuuksia ja tyyli-inspiraatiota Zalandolta sähköpostitse

Hallinnoi asetuksiasi

Mistä olet eniten kiinnostunut?

Lue lisää Tietosuojasta. Voit perua uutiskirjeen tilauksen koska tahansa maksutta.