Zalando
Tietosuojailmoitus

PDF-Version
Versio:
07/2022

Tämä tietosuojailmoituksen antaa asiakkaalle yleiskuvan Zalandon tavasta käsitellä hänen tietojaan. Se koskee kaikkia verkkosivustoja, sovelluksia, palveluita ja toimintoja, joita Zalando tarjoaa.

Jos sinulla on kysyttävää tästä tietosuojailmoituksesta tai tietosuojan aihepiiristä Zalandoa koskien, voit kääntyä tietosuojatiimimme puoleen kirjoittamalla osoitteeseen tietoturva@zalando.fi. Lähetä sähköpostiviesti tietosuojatiimillemme myös siinä tapauksessa, että haluat käyttää tiedonsaantioikeuttasi tai muuta yleisen tietosuoja-asetuksen artiklojen 15–22 mukaista tietosuojaoikeuttasi, mukaan lukien markkinointitarkoituksiin antamasi suostumuksen peruuttamista, uutiskirjeemme tilaamisen lopettamista jne. Lisätietoja on esitetty kappaleissa Mitä tietosuojaoikeuksia asiakkaalla on? ja Yhteyshenkilöt.

Tietosuojailmoituksen mahdolliset lukutavat: Tätä tietosuojailmoitusta voidaan lukea eri tavoin. Tässä kappaleessa on esitetty muutamia perustietoja. Sen jälkeen tietosuojailmoitus on jäsennelty asianmukaisten aiheiden perusteella ja jaettu vastaaviin yksittäisiin lukuihin. Jos asiakas tuntee aihepiirin jo perusteellisesti, hän voi siirtyä suoraan yksittäisiin lukuihin käyttäen seuraavaa valikkoa.

Jokaisen luvun alussa on lyhyt yleiskuvaus. Yleiskuvauksessa on esitetty koko luvun sisältö tiivistettynä. Jos kaikista tiedonkäsittelytavoista halutaan saada vain nopeasti yleiskuva, on suositeltavaa lukea pelkät yleiskuvausten tekstit. Jos asiakas haluaa sen sijaan perehtyä myös yksityiskohtiin, lisätietoja saa näkyviin napsauttamalla kunkin yleiskuvauksen alapuolella olevaa "Lisää"-painiketta. Tällöin esiin tulee luvun koko sisältö.

Olemme välttäneet mahdollisuuksien mukaan ristiinviittausten käyttöä. Niiden avulla saadaan esiin kaikki aiheeseen liittyvät tiedot riippumatta siitä, missä luvussa lukija kulloinkin on. Jos tämä tietosuojailmoitus luetaan alusta loppuun, on mahdollista havaita tiettyä tekstien toistuvuutta. Muutamien vähäisten ristiinviittausten käyttäminen on kuitenkin ollut välttämätöntä. Esimerkiksi kaikki maakohtaiset tiedonkäsittelytavat on jäsennelty omaan lukuunsa, ja maakohtaisia tiedonkäsittelytapoja koskevat viittaukset viittaavat aina tähän lukuun.

Tarjotut palvelut ja tuotteet, joita tietosuojailmoitus koskee: Meidän tapamme Zalandolla käsitellä asiakkaan tietoja ovat useimpien tarjottujen tuotteiden osalta samankaltaiset. Tämä tietosuojailmoitus koskee siten kaikkia palveluita ja toimintoja, joita tarjoamme asiakkaillemme Euroopassa. Tämä pätee riippumatta siitä, onko käyttämämme kanava verkkosivusto, sovellus, myymälä, puhelinyhteys mihin tahansa tapahtumaan, sosiaalinen verkosto tai muu kanava. Ymmärrettävyyden lisäämiseksi käytämme näistä "normaalitapauksista" yhteisesti nimitystä "palvelut".

On kuitenkin olemassa myös palveluita, joiden osalta käsittelemme asiakkaan tietoja poikkeuksellisesti toisin tai erityisiin tarkoituksiin. Tämä voi johtua palvelun tyypistä tai maakohtaisia vaatimuksista. Tällaisten tapausten kohdalla (ts. "poikkeamat normaalitapauksista") käytämme nimitystä "palvelukohtainen" tai "maakohtainen".

Huomioithan, että 10.6.2021 jälkeen julkaistut Zalandon iOS-sovellukset eivät enää jaa tietoja markkinointitarkoituksissa kolmansille osapuolille. Jos tietty iOS-sovellus silti tarjoaa ominaisuuksia, joihin liittyy tietojen jakaminen kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksessa, tietosi jaetaan vain, jos napsautat “hyväksyn” iOS-seurantaikkunassa.

Lopuksi on vielä huomattava, että Zalando ei ole pelkkä yksittäinen yritys. Zalando on yritysryhmä, joka siis koostuu useista yrityksistä. Kaikki näistä yrityksistä eivät tarjoa asiakkaille palveluita tai käsittele asiakkaiden tietoja. Asian selkeyttämiseksi jäljempänä on mainittu pelkästään ne Zalando-ryhmän yritykset, jotka ovat todella tekemisissä asiakkaiden tietojen kanssa. Kun jäljempänä mainitaan siis "Zalando", "me", "meitä" jne., tarkoitetaan Zalando-yritysryhmän kulloinkin vastuussa olevaa yritystä.

Tässä tietosuojailmoituksessa kerrotaan:

  • mitä tietoja Zalando tallentaa
  • mitä niillä tiedoilla tehdään ja mihin niitä tarvitaan
  • mitä tietosuojaoikeuksia ja valinnanmahdollisuuksia asiakkaalla on
  • mitä tekniikoita ja tietoja käytetään palveluiden ja sisältöjen yksilöllistämiseen ja mukauttamiseen turvallisen, helpon, sujuvan ja yksilöllisen ostokokemuksen tuottamiseksi
  • mitä tekniikoita, mukaan lukien jäljitystekniikoita, ja tietoja käytetään mainontaan.

1. Mitä tietoja Zalando käsittelee?

Zalando tarjoaa mitä erilaisimpia palveluja, joita asiakas voi käyttää eri tavoin. Riippuen siitä, onko asiakas yhteydessä kanssamme verkon kautta, puhelimitse, henkilökohtaisesti tai muulla tavalla ja mitä palveluja hän käyttää, tarvitaan eri lähteistä saatavia erilaisia tietoa. Monet käsiteltävistä tiedoista asiakas antaa meille itse käyttäessään palveluitamme tai ottaessaan meihin yhteyttä, esimerkiksi rekisteröityessään ja ilmoittaessaan tällöin nimensä ja katu- ja sähköpostiosoitteensa. Saamme kuitenkin myös laite- ja käyttötietoja automaattisesti asiakkaan ollessa vuorovaikutuksessa palveluidemme kanssa. Tällöin kyseeseen tulevat esimerkiksi tiedot siitä, mitä laitetta asiakas käyttää. Muita tietoja saamme omista tietoanalyyseistämme esimerkiksi suorittaessamme markkinatutkimuksia sekä asiakkaiden arvioinneista. Joissain tapauksissa saamme asiakasta koskevia tietoja myös ulkopuolisista lähteistä, kuten asiakastietorekistereistä tai maksupalvelujen tarjoajilta.

2. Mihin Zalando käyttää asiakkaan tietoja?

Me Zalandolla käsittelemme asiakkaan tietoja kaikkia sovellettavia tietosuojalakeja noudattaen. Henkilötietojen käsittelyssä otamme luonnollisesti huomioon tietosuojaoikeuksiin liittyvät periaatteet. Käsittelemme henkilötietoja siis ainoastaan tässä tietosuojailmoituksessa asiakkaille selostettuihin tai tietojen keruun yhteydessä mainittuihin tarkoituksiin. Näitä ovat pääasiassa ostotoimintojen toteutus sekä palveluidemme käyttöön asettaminen, yksilöllistäminen, jatkokehittely ja niiden turvallisuuden takaaminen. Lisäksi käytämme asiakkaan tietoja tiukan saksalaisen ja eurooppalaisen tietosuojalainsäädännön puitteissa myös muihin tarkoituksiin, kuten tuotekehittelyyn, tieteelliseen tutkimukseen (erityisesti koneellisen oppimisen, keinotekoisen älyn ja syväoppimisen alueilla), markkinatutkimukseen, liiketoimintaprosessien optimointiin, palveluidemme tarvepohjaiseen muokkaamiseen sekä henkilökohtaiseen mainontaan.

3. Yksilöllistetyt palvelut

Yksilöllistettyjen toimintojen ja palveluiden kehittäminen ja tarjoaminen asiakkaillemme on meille ensisijaisen tärkeätä. Luomme asiakkaillemme paikasta, ajasta ja käytettävistä laitteista riippumatta yksilöllisen ostokokemuksen ja asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin räätälöidyn valikoiman. Asiakkaan tietojen käsittely palveluiden yksilöllistämiseen on meille Zalandolla siten olennainen osa toimintaamme.

4. Tietoja verkkosivustoista ja sovelluksista

Käytämme asiakkaan tietoja Zalandon verkkosivustojen ja sovellusten tarjoamiseen. Näiden palveluiden käytössä tarvittavien laite- ja käyttötietojen lisäksi käsiteltävien tietojen tyyppi ja käsittelytarkoitukset riippuvat erityisesti siitä, miten asiakas käyttää palveluissamme tarjottavia toimintoja ja palveluita. Lisäksi käytämme palveluidemme käyttöön tarvittavia tietoja saadaksemme selville, miten verkkotarjontaamme käytetään. Hyödynnämme näitä tietoja ostostenteon yksilöllistämisessä, palveluidemme parantamisessa sekä yksilöllisen mainonnan luonnissa.

5. Tietoa sosiaalisen median fanisivustoista

Zalando ylläpitää sosiaalisen median profiileja Facebookin ja Instagramin sosiaalisissa verkostoissa (nk. "fanisivustoja"). Julkaisemme ja jaamme säännöllisesti sisältöjä, tarjouksia ja tuotesuosituksia fanisivustoillamme. Sosiaalisten verkostojen hallinnoijat tallentavat käyttäjän käyttäytymistä evästeiden ja vastaavien tekniikoiden avulla jokaisen fanisivustollamme tai Facebookin tai Instragramin verkkosivustoilla tapahtuvan vuorovaikutuksen aikana. Fanisivustojen hallinnoijat voivat nähdä yleisiä tilastollisia tietoja fanisivustoilla vierailevien henkilöiden mielenkiinnon kohteista ja demograafisista ominaisuuksista (esim. iän, sukupuolen ja maantieteellisen alueen). Sosiaalisten verkostojen käytön yhteydessä sosiaalisen verkoston tietojen käsittelyn luonteen, laajuuden ja tarkoitukset määrittää ensisijaisesti kulloisenkin sosiaalisen verkoston hallinnoija.

6. Uutiskirje

Tarjoamme sinulle erilaisia uutiskirjepalveluja, jotka sisältävät

  • innostavaa sisältöä, kuten uutta tietoa brändeistä, trendeistä, tarjouksista, alennusmyynneistä, kategorioista
  • muistutuksia, esimerkiksi toivelistallasi olevan tuotteen hinnanalennuksista, ostoskoriin unohtuneista tuotteista tai pyytämistäsi kokoilmoituksista
  • kyselyjä, joiden avulla pyritään esimerkiksi selvittämään, piditkö ostamistasi tuotteista
  • personalisoituja suosituksia tuotteista, joista ajattelemme pitäväsi aikaisempien tilausten ja selailukäyttäytymisen perusteella
  • päivityksiä vaikuttajilta tai brändeistä, joita saatat seurata sivustollamme.

Jos olet tilannut uutiskirjeitä, saat joitakin yllä kuvatuista uutiskirjepalveluista (riippuen tilauksesi laajuudesta). Saatavilla on myös palvelukohtaisia uutiskirjeitä, jotka kuuluvat kiinteästi tiettyyn palveluun.

Saat esimerkiksi Zalando Lounge -uutiskirjeen vain, kun olet Zalando Lounge -ostosklubin jäsen. Tarvitset Zalando Lounge -uutiskirjeen, jotta voit saada tietoa uusista lyhytaikaisista tarjouksista ja hyödyntää ostosklubin etuja.

7. Sähköpostitse ja push-palvelulla toimitettavat yksilölliset tuotesuositukset

Palvelujemme yhteydessä esittelemme Zalandon tietoja ja tarjouksia kiinnostuksen kohteittesi perusteella. Voit saada meiltä rajoitetun määrän yksilöllisiä tuotesuosituksia, kyselyjä sekä tuotearviointipyyntöjä riippumatta siitä, oletko tilannut uutiskirjeen. Lakisääteisten määräysten mukaisesti käytämme ensisijaisesti aiempien tilaustesi tietoja yksilöllisten tuotesuositusten valintaan.

8. Etusetelit

Zalando-etusetelien tilaamisen yhteydessä annettuja tietoja käytämme tilausten tarkistamiseen ja käsittelemiseen sekä etusetelien lähettämiseen ja lunastamiseen. Tämä käsittää myös etusetelien käyttöön liittyvien tietojen kirjaamisen ja käsittelemisen, erityisesti petosten estämisen tarkoituksessa.

9. Miten Zalando käyttää asiakkaiden tietoja mainontaan?

Me ja mainoskumppanimme käytämme asiakkaan tietoja luodaksemme yksilöllisiä mainoksia, joita näytetään asiakkaalle Zalandon palveluissa ja muiden palveluntarjoajien verkkosivustoilla ja sovelluksissa. Tähän me ja mainoskumppanimme käytämme markkinoilla yleisesti käytössä olevia internettekniikoita. Siten pystymme mainostamaan kohdistetusti ja tuomaan asiakkaan nähtäville ainoastaan sellaisia mainoksia ja tarjouksia, jotka voivat häntä todella kiinnostaa. Näin kykenemme täyttämään paremmin käyttäjiemme tarpeet, esittelemään uusia tuotteita sekä tarjoamaan asiakkaalle yksilölliseen ostokokemukseen perustuen pitkäaikaisesti mielenkiintoisia palveluita.

Huomioithan, että 10.6.2021 jälkeen julkaistut Zalandon iOS-sovellukset eivät enää jaa tietoja markkinointitarkoituksissa kolmansille osapuolille. Jos tietty iOS-sovellus silti tarjoaa ominaisuuksia, joihin liittyy tietojen jakaminen kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksessa, tietosi jaetaan vain, jos napsautat “hyväksyn” iOS-seurantaikkunassa.

10. Kenelle asiakkaan tietoja luovutetaan?

Zalando luovuttaa asiakkaan tietoja edelleen ainoastaan siinä tapauksessa, että saksalainen tai eurooppalainen tietosuojalainsäädäntö sen sallii. Me työskentelemme muutamien palveluntarjoajien kanssa tiiviissä yhteistyössä esim. asiakaspalvelun (esim. puhelinneuvonta), teknisten palveluiden (esim. tietokonekeskusten hallinta) ja logistiikan (esim. jakelulaitos kuten DHL) alalla. Tällaiset palveluntarjoajat saavat käsitellä asiakkaan tietoja periaatteessa vain toimeksiantomme erityisehtojen mukaisesti. Jos käytämme tällaisia toimeksisaajia, ne saavat asiakkaan tiedot käyttöönsä vain siinä laajuudessa ja sille ajanjaksolle kuin on välttämätöntä kulloisenkin palvelun toteuttamiseen. Jos asiakas tekee hankintoja Zalando-kumppanilta, luovutamme hänestä tiettyjä ostotietoja kyseiselle Zalando-kumppanille (esim. nimen ja toimitusosoitteen), jotta Zalando-kumppani pystyy toimittamaan asiakkaalle tilatut tuotteet.

11. Mitä tietosuojaoikeuksia asiakkaalla on?

Asiakkaalla on vastaavien lakisääteisten edellytysten täyttyessä seuraavat lakisääteiset tietosuojaoikeudet: pääsy henkilötietoihin (GDPR, 15 artikla), oikeus tietojen poistamiseen (GDPR, 17 artikla), oikeus tietojen oikaisemiseen (GDPR, 16 artikla), oikeus käsittelyn rajoittamiseen (GDPR, 18 artikla), oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (GDPR, 20 artikla), oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (GDPR, 77 artikla), oikeus peruuttaa suostumus (GDPR, 7 artikla 3 kohta) sekä oikeus vastustaa tiettyjä käsittelytoimenpiteitä (GDPR, 21 artikla). Jos haluat käyttää tietosuojaoikeuksiasi, voit kääntyä tietosuojatiimimme puoleen kirjoittamalla osoitteeseen tietoturva@zalando.fi. Lisätietoja löytyy kappaleesta Yhteyshenkilöt.

12. Milloin asiakkaan tiedot poistetaan?

Säilytämme asiakkaan henkilötietoja niin kauan kuin se on välttämätöntä tässä tietosuojailmoituksessa määriteltyihin tarkoituksiin, erityisesti sopimuspohjaisten ja lakisääteisten velvollisuuksiemme täyttämiseen. Tarvittaessa säilytämme asiakkaan henkilötietoja myös muihin tarkoituksiin, jos ja niin kauan kuin laki sen meille sallii tiettyjä tarkoituksia varten, mukaan lukien oikeuksiemme puolustamiseen.

13. Miten Zalando suojelee asiakkaan tietoja?

Asiakkaidemme henkilötiedot välitetään turvallisesti salattuina. Tämä koskee sekä asiakkaan tilaus- että sisäänkirjautumistietoja. Käytämme tähän tarkoitukseen SSL-koodausjärjestelmää (Secure Socket Layer). Lisäksi olemme suojanneet verkkosivustomme ja muut järjestelmämme teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä asiakkaiden tietojen katoamista, tuhoutumista, väärinkäyttöä, muuttamista ja valtuuttamattomien henkilöiden toimesta tapahtuvaa levittämistä vastaan.

14. Muutosten tekeminen tähän tietosuojailmoitukseen

Kehittämällä verkkosivustojamme ja sovelluksiamme sekä ottamalla käyttään uutta teknologiaa pyrimme parantamaan asiakkaille tarjoamiamme palveluja. Tämän vuoksi tähän tietosuojailmoitukseen saattaa olla välttämätöntä tehdä muutoksia.Suosittelemmekin asiakkaille tämän tietosuojailmoituksen lukemista uudelleen aika ajoin.

15. Yhteyshenkilöt

Osoitteessa tietoturva@zalando.fi voit aina ottaa yhteyttä tietosuojatiimiimme, kun sinulla on yleisiä kysymyksiä tietosuojasta sekä oikeuksiesi täytäntöönpanosta.

16. Palvelukohtaiset tiedot

Tietojenkäsittely voi olla erilainen eri palveluissa. Tässä kohdin saat tietoa palvelukohtaisista poikkeamista.

17. Maakohtaiset tiedot

Tapamme käsitellä tietoja saattavat vaihdella eri maissa. Tässä luvussa on nähtävissä, mitä maakohtaisia poikkeamia on olemassa.

18. Evästeitä koskevat huomautukset

Tässä luvussa on nähtävissä, mitä evästeitä käytämme. Luettelon kaikista käyttämistämme evästeistä saa esiin napsauttamalla tästä.